Značenje i porijeklo prezimena PEROŽIĆ

Značenje i porijeklo prezimena PEROŽIĆ: Odakle potječe prezime PEROŽIĆ?

Prezime PEROŽIĆ jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, posebice u Dalmaciji. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u dalju prošlost.Prema nekim izvorima, prezime PEROŽIĆ potječe od imena Pero koje je u Hrvatskoj bilo vrlo često u srednjem vijeku. Međutim, postoji i druga teorija koja kaže da je prezime PEROŽIĆ nastalo od imena Peroš, koje je bilo popularno u vrijeme kada su se počela stvarati prezimena.Prezime PEROŽIĆ najčešće se pojavljuje u Dalmaciji, a vjeruje se da je nastalo u 16.

stoljeću. U to vrijeme, Dalmacija je bila pod vlašću Mletačke Republike, a mnogi stanovnici su bili primorani mijenjati svoja prezimena kako bi se uklopili u mletački sustav prezimena.Prema nekim teorijama, prezime PEROŽIĆ potječe od riječi pera, što bi značilo da su nositelji ovog prezimena bili trgovci perjem. Međutim, ova teorija nije potvrđena, pa se ne može sa sigurnošću tvrditi da je točna.U svakom slučaju, prezime PEROŽIĆ ima bogatu povijest i značenje, a nositelji ovog prezimena mogu biti ponosni na svoje korijene.