Značenje i porijeklo prezimena PELJUŠIĆ

PELJUŠIĆ - značenje i porijeklo prezimena

Prezime Peljušić je jedno od onih prezimena koja su specifična za područje Dalmacije. Prema podacima iz Hrvatskog prezimenika, u Hrvatskoj danas živi oko 400 osoba s ovim prezimenom, a najviše ih živi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Prezime Peljušić je nastalo od imena Peljuša, što je naziv za vrstu tkanine od vune koja se nekad proizvodila na području Pelješca.Prema jednoj teoriji, prezime Peljušić potječe od nekog od stanovnika Pelješca koji je bio vlasnik proizvodnje tkanine od vune koja se nazivala peljuša.

Kako je ta tkanina bila vrlo cijenjena, vlasnik proizvodnje je dobio nadimak po njoj, a kasnije se taj nadimak pretvorio u prezime. Prema drugoj teoriji, prezime Peljušić potječe od prezimena Pelješac, a koje je dobiveno po imenu poluotoka na kojem su živjeli prvotni nositelji prezimena.U svakom slučaju, prezime Peljušić ima duboke korijene u Dalmaciji i vezano je uz jedan od najljepših dijelova hrvatske obale. Danas se prezime Peljušić može pronaći u raznim dijelovima Hrvatske, ali najviše ga ima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kao i sva druga prezimena, i prezime Peljušić ima svoju priču i svoje značenje koje nam govori o povijesti i kulturi našeg naroda.