Značenje i porijeklo prezimena MIŠUR

Značenje i porijeklo prezimena MIŠUR: Povezanost s imenom Miško i zemljopisnim područjem

Prezime Mišur jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj te se nalazi među prvih 500 na listi najčešćih prezimena u zemlji. Ime Mišur najčešće se pojavljuje u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, posebno u Međimurju, Koprivničko-križevačkoj županiji te Varaždinskoj županiji.

Značenje prezimena Mišur povezano je s muškim imenom Miško, koje u staroj hrvatskoj tradiciji znači mišolik. Prezime Mišur također je u vezi s imenom Mišo, koje je kraća verzija imena Miško.Prema nekim izvorima, prezime Mišur dolazi od riječi miš, koja u starim slavenskim jezicima označava štakora ili malog glodavca.

Prezime bi tako moglo biti nastalo od nadimka osobe koja je bila vrlo brza i okretna poput miša.Međutim, postoji i druga teorija koja kaže da prezime Mišur potječe od riječi mišurina, što je staro ime za zemljopisno područje u sjevernoj Hrvatskoj.

Ovo je područje bilo poznato po uzgoju konja te bi prezime moglo biti povezano s ovim zanimanjem.Prezime Mišur također je moglo nastati od nadimka osobe koja je imala neobično velike uši, slično kao i miševi. Nadimak bi se potom prenio na cijelu obitelj te bi se razvio u prezime Mišur.Iako nije potpuno jasno porijeklo prezimena Mišur, činjenica je da se danas nalazi među jednim od najčešćih prezimena u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.