Značenje i porijeklo prezimena MIKLIŠ

Značenje i porijeklo prezimena MIKLIŠ:

Prezime Mikliš potječe iz Slavonije, a prvi tragovi ovog prezimena datiraju iz 17. stoljeća. Ime Mikliš prvi put se spominje u popisu stanovništva iz 1698.

godine u selu Šumeće, nedaleko od Požege. Prezime Mikliš u Hrvatskoj danas nosi oko 500 osoba, a najviše ih živi u Slavoniji.Prezime Mikliš ima slovensko porijeklo i vjerojatno potječe od imena Miklavž, što u prijevodu znači Nikola. Ime Nikola bilo je vrlo često u Slavoniji u 17.

i 18. stoljeću, pa se pretpostavlja da se prezime Mikliš razvilo od nadimka koji je označavao osobu koja se zvala Nikola.Prezime Mikliš karakteristično je za Slavoniju, ali postoje i tragovi ovog prezimena u drugim dijelovima Hrvatske. Tako se u popisu stanovništva iz 1857.

godine u Zagrebu spominje jedna obitelj Mikliš, a u popisu iz 1869. godine u Osijeku se spominje jedan Mikliš.Zanimljivo je da se prezime Mikliš ne pojavljuje u drugim zemljama, što ukazuje na to da je ovo prezime vrlo specifično za Hrvatsku i da je nastalo u ovim krajevima.Ukratko, prezime Mikliš ima slovensko porijeklo i vjerojatno potječe od imena Nikola. Ovo prezime karakteristično je za Slavoniju, ali postoje i tragovi ovog prezimena u drugim dijelovima Hrvatske. Prezime Mikliš je vrlo specifično za Hrvatsku i nije prisutno u drugim zemljama.