Značenje i porijeklo prezimena MIKEŠ

Značenje i porijeklo prezimena MIKEŠ u Hrvatskoj

Prezime MIKEŠ jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prvotno je nastalo kao nadimak za osobu koja je bila izrazito mršava. Prezime se može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, no najčešće se veže uz područje Slavonije i Baranje.Prema nekim izvorima, prezime MIKEŠ potječe od imena Mihajlo ili Mihael, što bi značilo da je prezime nastalo kao patronimik, odnosno naziv za osobu koja je bila sin Mihajla ili Mihaela. Međutim, postoji i teorija da prezime potječe od riječi "mik", što na mađarskom jeziku znači mršav.

U tom slučaju, prezime bi nastalo kao nadimak za osobu koja je bila izrazito mršava.Prezime MIKEŠ prvi se put spominje u pisanim dokumentima u 16. stoljeću, a tijekom vremena proširilo se na različite dijelove Hrvatske. U nekim dijelovima Hrvatske, poput Slavonije i Baranje, prezime MIKEŠ postalo je vrlo često, dok se u drugim dijelovima zemlje pojavljuje rjeđe.Danas u Hrvatskoj živi velik broj ljudi s prezimenom MIKEŠ, a mnogi od njih tragaju za svojim korijenima i poviješću svog prezimena. Mnogi se bave istraživanjem genealogije i pokušavaju pronaći svoje pretke koji su nosili ovo prezime.U svakom slučaju, prezime MIKEŠ ima bogatu povijest i zanimljivo porijeklo, te predstavlja važan dio kulturne baštine Hrvatske.