Značenje i porijeklo prezimena MIHALJČIĆ

Značenje prezimena MIHALJČIĆ: Poreklo i značenje imena Mihaljčić

Značenje i porijeklo prezimena MIHALJČIĆ: Poreklo i značenje imena MihaljčićPrezime Mihaljčić spada u skupinu prezimena koja su nastala od osobnih imena. Mihaljčić je nastao od imena Mihalj, koje je poznato u gotovo svim slovenskim jezicima, a dolazi od hebrejskog imena Mikha'el. Mikha'el se sastoji od hebrejske riječi 'mi' koja znači "tkati" i riječi 'el' koja znači "Bog". Prevedeno, ime Mikha'el znači "onaj koji se bori za Boga."Prezime Mihaljčić sastoji se od imena Mihalj i sufiksa -ić, koji služi za tvorbu prezimena. Sufiks -ić ima značenje "pripadnik" i uvijek se nadovezuje na osobna imena.

Prema tome, prezime Mihaljčić znači "pripadnik obitelji ili potomak Mihalja".Prezime Mihaljčić je najzastupljenije u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj je najviše Mihaljčića u Zagrebu, Rijeci i Osijeku, dok je u Srbiji najviše Mihaljčića u Novom Sadu i Beogradu.Prezime Mihaljčić se moglo čuti i u drugim oblicima, kao što su Mihaljčević, Mihaljčev, Mihaljčićević, Mihaljčevićev, Mihaljčanin i sl. Ti oblici prezimena su također nastali od imena Mihalj, a razlikuju se po dodatku različitih sufiksa.Ukratko, prezime Mihaljčić je nastalo od imena Mihalj, koje znači "onaj koji se bori za Boga", te sufiksa -ić, koji označava pripadnost obitelji ili potomstvo. Prezime se pojavljuje u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, te ima različite oblike koji se razlikuju po dodatku različitih sufiksa.