Značenje i porijeklo prezimena MERGEDUŠ

Značenje prezimena MERGEDUŠ: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena MERGEDUŠ: Odakle potječe?Prezime Mergeduš spada u red rijetkih hrvatskih prezimena, a prema dostupnim podacima, danas ga nosi tek nekoliko desetaka obitelji u Hrvatskoj. Riječ je o prezimenu koje ima svoje korijene u Dalmaciji, točnije u Šibeniku i okolici, ali postoje tragovi njegovog korištenja i u drugim dijelovima Hrvatske.Što se tiče značenja samog prezimena, postoje različite teorije koje pokušavaju objasniti njegovu etimologiju. Prema jednoj teoriji, riječ Mergeduš dolazi od imena Margarita, koje je bilo popularno u Dalmaciji u 16.

i 17. stoljeću, a koje se kasnije skratilo i preoblikovalo u prezime Mergeduš. Druga teorija kaže da prezime potječe od turske riječi merdi, koja znači hrabar ili ponosan.Ipak, najprihvatljivija teorija je ona koja govori da prezime Mergeduš potječe od nadimka koji su nosili neki članovi obitelji. Naime, u dalmatinskom govoru riječ merga znači mrav, a mergeduš bi bio neko tko podsjeća na mrava po svojoj marljivosti ili upornosti.U svakom slučaju, premda nije poznato točno značenje prezimena Mergeduš, jedno je sigurno - riječ je o prezimenu s dugom tradicijom i poviješću, koje zasigurno predstavlja važan dio identiteta onih koji ga nose.