Značenje i porijeklo prezimena KURTAK

Značenje prezimena KURTAK: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena KURTAK: Odakle potječe?Prezime Kurtak je relativno rijetko prezime koje je prisutno u Hrvatskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Prezime Kurtak u hrvatskom jeziku nema posebno značenje, ali se pretpostavlja da potječe od mađarskog prezimena Kurth vagy Kurthy, koje znači "kratak" ili "skraćen".Porijeklo prezimena Kurtak seže u 18. stoljeće, kada su se Mađari naseljavali u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Prezime Kurtak se prvi put spominje u Koprivničko-križevačkoj županiji, točnije u mjestu Koprivnički Ivanec. Prema nekim izvorima, prezime Kurtak bi moglo voditi porijeklo od nekog mjesta u Mađarskoj, iako ta tvrdnja nije potvrđena.Prezimena često potječu od osobnih imena ili zanimanja. Međutim, za prezime Kurtak nije poznato da li potječe od osobnog imena ili zanimanja. Također, nije poznato koliko je ljudi u prošlosti nosilo prezime Kurtak te da li su svi Kurtaci u nekom srodstvu.U svakom slučaju, prezime Kurtak je jedno od onih prezimena koji su nastali u burnom razdoblju povijesti kada se dosta ljudi preseljavalo s jednog na drugo područje. S vremenom se prezime proširilo na različite dijelove Hrvatske, Mađarske i Slovačke, a danas ga nosi mali broj ljudi.