Značenje i porijeklo prezimena KRČMAR

Značenje prezimena KRČMAR: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena KRČMAR: Odakle potječe?Prezime KRČMAR jedno je od onih prezimena koja su vrlo česta u Hrvatskoj, a njegovo značenje i porijeklo su zanimljivi i intrigantni.Prezime KRČMAR dolazi od riječi "krčiti" što znači ukloniti prepreke ili otvoriti put. Uz to, KRČMAR označava osobu koja se bavi krčenjem i čišćenjem puta. Ovo prezime je najčešće u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a posebno u Međimurju i Zagorju.Prezime KRČMAR ima svoje korijene u srednjem vijeku, kada su ljudi dobivali prezimena prema zanimanju kojim su se bavili ili prema mjestu odakle su potjecali. Tako su se ljudi koji su se bavili krčenjem puta nazivali KRČMAR-i, a ime se kasnije pretvorilo u prezime.Prezime KRČMAR je također poznato i u drugim zemljama, poput Njemačke, Austrije i Češke, gdje se piše kao "Kreuzer".

To se može objasniti činjenicom da su ljudi koji su se bavili krčenjem puta bili vrlo važni u cijeloj Europi, pa su se ovakva prezimena pojavila u mnogim zemljama.U Hrvatskoj, prezime KRČMAR je vrlo često, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, bilo je više od 2.500 osoba s ovim prezimenom. Najviše KRČMAR-a živi u Međimurju, gdje je ovo prezime najčešće.Ukratko, prezime KRČMAR ima svoje korijene u srednjem vijeku, kada su ljudi dobivali prezimena prema zanimanju kojim su se bavili. Ovo prezime označava osobu koja se bavi krčenjem i čišćenjem puta, a najčešće je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, posebno u Međimurju i Zagorju.