Značenje i porijeklo prezimena KOKIR

Imena i Prezimena

Značenje prezimena KOKIR: Odakle potječe?

Prezime KOKIR vrlo je rijetko u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima potječe iz sjeverne Italije. Međutim, postoji i teorija da prezime KOKIR ima korijene u slovenskom jeziku.

Prema slovenskom jeziku, riječ “kokir” znači “kukac”, odnosno mali insekt koji se može naći u drvetu. Ova teorija sugerira da su ljudi koji su nosili prezime KOKIR nekada bili zanatlije koje su se bavile drvodjelstvom ili obradom drveta.

Postoje i druge teorije o porijeklu prezimena KOKIR. Prema jednoj od njih, prezime potječe od imena KOKO, koje je bilo popularno u nekim dijelovima Hrvatske u prošlosti. Druga teorija kaže da je prezime KOKIR nastalo od prezimena KUKIĆ, koje se može pronaći u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine.

U svakom slučaju, prezime KOKIR ima vrlo malo nositelja u Hrvatskoj i okolnim zemljama, što ga čini vrlo rijetkim i posebnim. Iako se ne zna sasvim sigurno odakle prezime potječe, njegovo značenje i dalje može imati veze s drvodjelstvom ili nekim drugim zanimanjem koje se bavilo obradom drveta.