Značenje i porijeklo prezimena KOJIĆ

Značenje prezimena KOJIĆ: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena KOJIĆ: Odakle potječe?Prezime KOJIĆ potječe iz srpskog jezika, a riječ ‘kodža’ koja se nalazi u samom prezimenu označava zanatliju ili zanat koji osoba obavlja. Prezime KOJIĆ tako bi se moglo prevesti kao ‘Kodža koji se bavi određenim zanatom’.Prezime KOJIĆ prvi put se spominje u 18.

stoljeću u Bosni i Hercegovini. Ime se nakon toga počelo širiti u susjedne zemlje kao što su Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija. U tim zemljama prezime se počelo koristiti u različitim oblicima kao što su Kojićević, Kojčić, Kojadinović ili Kojotić.Prezime KOJIĆ danas je vrlo rasprostranjeno u Srbiji, a nalazimo ga i u drugim zemljama Balkana.

U Hrvatskoj je prezime rijetko, no ima ga u nekim dijelovima Dalmacije, Like i Slavonije.Smatra se da su Kojići najčešće bili zanatlije koje su se bavile izradom različitih predmeta od metala, drveta i kože. Neki Kojići su bili i trgovci koji su se bavili prodajom robe na različitim sajmovima u regiji.

Uz to, postoje i neke priče o porijeklu prezimena KOJIĆ. Jedna od tih priča kaže da su Kojići bili potomci jednog čuvenog srpskog junaka koji se zvao Kojadin. Prema toj priči, Kojadin je bio vođa srpskog naroda u 14. stoljeću, a njegovi potomci su kasnije uzeli prezime KOJIĆ.U svakom slučaju, prezime KOJIĆ je danas vrlo rasprostranjeno na Balkanu, a priče o njegovom podrijetlu i značenju zanimljive su za sve one koji se interesiraju za povijest i etimologiju prezimena.