Značenje i porijeklo prezimena HUNJAK

Značenje prezimena HUNJAK: Odakle potječe?

Prezime Hunjak, kao i mnoga druga prezimena, ima svoje značenje i porijeklo. Prema nekim izvorima, prezime Hunjak potječe od riječi "hunj", što u srednjovjekovnom hrvatskom jeziku znači "mačevalac" ili "borac". Prezime Hunjak se prvi put spominje u 16.

stoljeću, a prema nekim teorijama, potječe iz sjeverozapadne Hrvatske.Postoje i druga tumačenja porijekla prezimena Hunjak. Prema jednoj teoriji, prezime potječe od imena Hrvoje, koje se u nekim dijelovima Hrvatske izgovara kao Hunj. Prezime Hunjak bi se, prema ovoj teoriji, moglo prevesti kao "sin Hrvojev".U svakom slučaju, prezime Hunjak je relativno rijetko u Hrvatskoj.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 700 osoba s ovim prezimenom. Najviše ih živi u Zagrebu, Rijeci i Osijeku.Zanimljivo je da se prezime Hunjak pojavljuje i u drugim zemljama, poput Slovenije, Srbije i Mađarske.

U Sloveniji, prezime Hunjak se javlja u obliku Hunjaković, a u Srbiji u obliku Hunjaković ili Hunjek. U Mađarskoj, prezime Hunjak se javlja u obliku Hunyadi.U svakom slučaju, značenje i porijeklo prezimena Hunjak su još uvijek predmet rasprava i istraživanja. Ono što je sigurno je da se radi o prezimenu koje ima dugu povijest i bogatu tradiciju.