Značenje i porijeklo prezimena HUM

Značenje i porijeklo prezimena HUM: Povezanost s geografskim područjem

Prezime HUM jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a svoje korijene vuče iz geografskog područja Istre, Kvarnera i Dalmacije. Ime HUM dolazi od istoimenog grada u Istri, koji je poznat po svojoj staroj gradskoj jezgri i kao najmanji grad na svijetu. Prezime HUM nastalo je od ljudi koji su živjeli u blizini ovog grada.Prema nekim izvorima, prezime HUM može biti i određena vrsta nadimka koji se odnosi na osobu koja je bila visoka i vitka, poput huma, odnosno brda. Ovo tumačenje ima smisla s obzirom na to da su mnogi ljudi u ovom području bili pastiri i stočari, pa su često bili izloženi fizičkom naporu i imali izraženiju tjelesnu građu.Također, prezime HUM može se povezati s geografskim područjem u kojem je nastalo.

Naime, Istra, Kvarner i Dalmacija poznate su po svojim brdima i planinama, što može objasniti zašto su mnogi ljudi u ovom području nosili prezime HUM. Osim toga, ovaj krajolik je poznat po svojoj ljepoti i bogatoj povijesti, što je vjerojatno doprinijelo popularnosti ovog prezimena.Uz to, prezime HUM može biti i odraz pripadnosti određenoj obitelji ili klanu. U prošlosti su se ljudi često identificirali prema mjestu odakle su potjecali ili prema zanimanju koje su obavljali, pa je prezime HUM moglo biti znak pripadnosti određenoj grupi ljudi.U svakom slučaju, prezime HUM ima bogatu povijest i povezano je s geografskim područjem u kojem je nastalo. Danas se ovo prezime može pronaći diljem Hrvatske i svijeta, a nositelji ovog prezimena mogu biti ponosni na svoje korijene i povijest koja stoji iza njihovog prezimena.