Značenje i porijeklo prezimena HRKOVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRKOVIĆ:

Prezime Hrković je relativno često prezime u Hrvatskoj i najčešće se javlja u središnjoj Hrvatskoj. Prezime Hrković potječe od osobnog imena Hrvoje, koje se sastoji od riječi “hrv” što znači Hrvat te “voj” što znači ratnik. Prezime Hrković je nastalo dodavanjem sufiksa -ić na osobno ime Hrvoje i time je dobilo karakteristiku pripadnosti nekoj obitelji.

Prema dostupnim podacima, prezime Hrković prvi put se spominje u 16. stoljeću u Kraljevini Hrvatskoj. Prezime se najprije pojavljuje u selima u okolici Karlovca, a kasnije se proširilo i na druga područja.

Prezime Hrković je bilo posebno često u selima u kojima se bavilo stočarstvom i poljoprivredom.

Danas postoje mnoge obitelji s prezimenom Hrković diljem Hrvatske i u inozemstvu. Prezime Hrković je svoju popularnost zadržalo kroz povijest te je i danas jedno od prepoznatljivih hrvatskih prezimena.

Ukratko, prezime Hrković potječe od osobnog imena Hrvoje te se prvi put spominje u 16. stoljeću u Kraljevini Hrvatskoj. Prezime je bilo često u selima koja su se bavila stočarstvom i poljoprivredom, a danas je i dalje jedno od prepoznatljivih hrvatskih prezimena.