Značenje i porijeklo prezimena HOLUB

Značenje i porijeklo prezimena HOLUB

Prezime Holub ima svoje korijene u Slavoniji, a dolazi od riječi "holub", što na hrvatskom znači golub. Ovo prezime danas je najčešće u Hrvatskoj, a također se može pronaći u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj.Prema nekim izvorima, prezime Holub se prvi put pojavilo u Hrvatskoj u 17.

stoljeću. Tada su se ljudi počeli prezivati prema zanimanju ili prezimenu majke. Tako su neki ljudi koji su se bavili uzgojem golubova, počeli koristiti prezime Holub.Postoje i druga tumačenja porijekla prezimena Holub.

Prema jednom od njih, prezime potječe od riječi "holoubek" što znači "maleni golub". Također, prema drugim izvorima prezime potječe od grada Holubice u Češkoj.Prezime Holub je danas često u Hrvatskoj, posebno u Slavoniji i Zagrebu.

U Slavoniji se prezime može pronaći u većem broju u Osječko-baranjskoj županiji, dok je u Zagrebu najčešće u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.Uzgoj golubova, kao zanimanje i hobi, je i dalje popularan u Hrvatskoj. Stoga nije čudno što je prezime Holub i danas prisutno u hrvatskom društvu. Ono je podsjetnik na tradiciju uzgoja ovih predivnih ptica, koja se čuva još od davnina.