Značenje i porijeklo prezimena HAFNER

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAFNER: Povijest i geografska rasprostranjenost

Prezime HAFNER ima njemačko podrijetlo i potječe od riječi “Hafen” što znači “luka”. Prezime označava osobu koja je radila na luci, ili je imala neku drugu vezu s lukom.

Može se pretpostaviti da su prvi Hafneri bili radnici na luci, ili su bili vlasnici brodova, koji su koristili luku kao polazišnu ili odredišnu točku.

Prezime HAFNER spada u red čestih prezimena u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji. Prema statistikama, u Njemačkoj ima preko 10.000 osoba s prezimenom HAFNER, dok u Austriji ima oko 5.000 osoba s istim prezimenom. Prezime se javlja u većini njemačkih regija, a posebno je često u Bavarskoj, Švapskoj i Šleziji.

U Austriji se Hafneri najviše javljaju u Gornjoj Austriji, Štajerskoj i Koruškoj. U Sloveniji se prezime javlja uglavnom u Gorenjskoj i Štajerskoj.

U Njemačkoj postoje i gradovi koji nose ime HAFNER, kao što je na primjer Hafnerbach u Donjoj Austriji, što ukazuje na to da je prezime bilo vrlo često u toj regiji.

Još jedan primjer je Hafnerberg u Gornjoj Austriji, koji je ime dobio po brojnim kovačima (Hafnerima) koji su živjeli na tom području.

U Hrvatskoj prezime HAFNER nije baš često, ali se javlja uglavnom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Najčešće se sreće u Međimurskoj županiji, ali i u Zagrebu te Sisačko-moslavačkoj županiji.

Ukratko, prezime HAFNER ima njemačko podrijetlo i znači “osoba koja radi na luci”. Prezime se javlja u većini njemačkih regija, Austriji, Švicarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji. U Hrvatskoj se javlja uglavnom u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.