Značenje i porijeklo prezimena GRUICA

Značenje prezimena GRUICA: Odakle potječe?

Prezime GRUICA jedno je od manje poznatih hrvatskih prezimena. Ipak, iako nije toliko često, postoji nekoliko obitelji koje ga nose. No, odakle potječe ovo prezime i što ono zapravo znači?Prema dostupnim podacima, prezime GRUICA potječe iz sjeverne Dalmacije, točnije s područja oko grada Zadra.

Pretpostavlja se da je ovo prezime nastalo od imena GRUIČ, koje je bilo u upotrebi u srednjem vijeku. Ime GRUIČ, pak, vjerojatno potječe od nekog od starohrvatskih imena koja su bila u upotrebi u to vrijeme.Ukoliko se pogleda značenje riječi GRUIČ, može se zaključiti da se radi o imenu koje je nastalo od neke riječi koja ima veze s riječju "gruda". Naime, u hrvatskom jeziku postoji riječ "gruđa", koja označava zbijeno tlo ili stijenu.

Stoga se može pretpostaviti da je ime GRUIČ bilo povezano s ovom riječju, te da je označavalo nekoga tko je bio vezan za zemlju ili kamen.Kako se ime GRUIČ pretvorilo u prezime GRUICA nije sasvim jasno. Moguće je da je do toga došlo zbog toga što su se ljudi počeli prezivati po svom nadimku ili po imenu koje je bilo u upotrebi u njihovoj obitelji. U svakom slučaju, prezime GRUICA danas se može pronaći u sjevernoj Dalmaciji, ali i u drugim dijelovima Hrvatske.Uz to, vrijedi spomenuti da postoji i varijanta ovog prezimena koja se zove GRUIĆ.

Pretpostavlja se da se radi o istom prezimenu, samo što je došlo do neke promjene u zapisu imena tijekom vremena.Ukratko, prezime GRUICA potječe iz sjeverne Dalmacije, a nastalo je od imena GRUIČ, koje je bilo u upotrebi u srednjem vijeku. Ime GRUIČ, pak, vjerojatno potječe od riječi koja ima veze s riječju "gruda". Kako se ime GRUIČ pretvorilo u prezime GRUICA nije sasvim jasno, no danas se ovo prezime može pronaći u sjevernoj Dalmaciji, ali i u drugim dijelovima Hrvatske.