Značenje i porijeklo prezimena GRGAČEVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena GRGAČEVIĆ

Prezime GRGAČEVIĆ jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Prezime je nastalo od muškog imena Grga, što je skraćeno od imena Georgije, koje potječe iz grčkog jezika i znači "zemljoradnik". Prezime GRGAČEVIĆ nastalo je od Grga, a dodatak "-čević" je sufiks koji se često koristi u hrvatskim prezimenima i označava "sin od".Prezime GRGAČEVIĆ prvi put se spominje u dokumentima iz 18.

stoljeća na području Like, a kasnije se proširilo na druge dijelove Hrvatske. Danas se prezime GRGAČEVIĆ može pronaći diljem Hrvatske, ali i u drugim zemljama, poput Srbije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore.Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 1.200 osoba s prezimenom GRGAČEVIĆ.

Najviše ih živi u gradovima Zagrebu, Splitu i Rijeci, ali ih se može pronaći i u manjim mjestima diljem zemlje.Kao što je već spomenuto, prezime GRGAČEVIĆ ima značenje "sin od Grga". Ime Grga bilo je popularno u Hrvatskoj, a može se pronaći u različitim oblicima, poput Grgo, Grgur, Grgurin, Grgić i slično. Prezime GRGAČEVIĆ često se povezuje s osobama koje su se bavile poljoprivredom ili su imale neku vezu s zemljom.Uz prezime GRGAČEVIĆ, postoje i druga prezimena koja su nastala od imena Grga, poput Grgurić, Grgić, Grgin, Grgat i slično.

Sva ta prezimena imaju isto značenje - "sin od Grga".Ukratko, prezime GRGAČEVIĆ nastalo je od muškog imena Grga, koje je skraćeno od imena Georgije, a označava "zemljoradnik". Prezime se prvi put spominje u dokumentima iz 18. stoljeća i danas se može pronaći diljem Hrvatske te u drugim zemljama. Prezime ima značenje "sin od Grga" i često se povezuje s osobama koje su se bavile poljoprivredom ili su imale neku vezu s zemljom.