Značenje i porijeklo prezimena DRUŽETIĆ

Imena i Prezimena

Poreklo prezimena DRUŽETIĆ: Odakle potiče ovo prezime i koja je njegova istorija?

Značenje i porijeklo prezimena DRUŽETIĆ

Poreklo prezimena DRUŽETIĆ: Odakle potiče ovo prezime i koja je njegova istorija?

Prezime DRUŽETIĆ ima svoje korijene u Hrvatskoj te se najčešće sreće u Dalmaciji, Hercegovini i Bosni. Prema nekim izvorima, prezime DRUŽETIĆ potiče od imena DRUŽET, koje se u prošlosti često koristilo kao nadimak za osobe koje su bile druželjubive i društvene. Nadimak DRUŽET je u nekom trenutku prešao u prezime DRUŽETIĆ, a prvi pomen ovog prezimena datira još iz 17. vijeka.

U to vrijeme, prezime DRUŽETIĆ se najčešće pominjalo u Hercegovini, gdje je bilo dosta uobičajeno. Međutim, tokom vremena, prezime se proširilo i na druge dijelove Hrvatske, a danas ga možemo pronaći i u drugim zemljama, kao što su Srbija i Crna Gora.

Prezime DRUŽETIĆ se sastoji od dva dijela: DRUŽET i sufiksa -IĆ.

Sufiks -IĆ se često koristi u prezimenima u Hrvatskoj i označava pripadnost određenoj porodici. Tako da, kada se prezime DRUŽETIĆ prevede, dobije se značenje “pripadnik porodice DRUŽET”.

U prošlosti, prezime DRUŽETIĆ je bilo dosta često među seljačkim stanovništvom, a danas ga možemo pronaći u različitim društvenim slojevima. Iako se ne može tačno utvrditi koliko ljudi u Hrvatskoj nosi ovo prezime, pretpostavlja se da ih ima nekoliko stotina.

Ukratko, prezime DRUŽETIĆ ima svoje korijene u Hrvatskoj, a potiče od nadimka DRUŽET koji se koristio za društvene i druželjubive osobe. Prvi pomen ovog prezimena datira još iz 17. vijeka, a danas ga možemo pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, kao i u drugim zemljama.