Značenje i porijeklo prezimena DEVETAK

Imena i Prezimena

Značenje prezimena DEVETAK: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena DEVETAK: Odakle potječe?

U Hrvatskoj postoje mnoga prezimena koja su nastala na temelju imena zanimanja, osobnih karakteristika ili zemljopisnih obilježja. Jedno od takvih prezimena je i prezime DEVETAK, koje je relativno rijetko, ali se ipak može pronaći u nekim dijelovima Hrvatske.

Prezime DEVETAK potječe od riječi “devet”, što bi moglo ukazivati na broj devet, no zapravo riječ “devet” u ovom kontekstu označava lovački rog, odnosno trubu koja se koristila u lovu na divlje svinje.

Ovo je prezime karakteristično za područje Hrvatske Zagore, odnosno za krajeve iza planine Biokovo, a posebno za područje Cetinske krajine.

Pretpostavlja se da je prezime DEVETAK nastalo kao nadimak za osobu koja se isticala u lovu, a koji je kasnije prešao u prezime. Također, postoji i teorija da je prezime nastalo kao nadimak za osobu koja je bila vješta u sviranju lovačkog roga.

Prezime DEVETAK se relativno rijetko može naći u Hrvatskoj, no najviše ga ima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, posebno u Sinjskom kraju. Također, postoje i osobe s ovim prezimenom u Slavoniji, Vojvodini i Sloveniji.

U svakom slučaju, prezime DEVETAK ima zanimljivo porijeklo i povezano je s lovačkim tradicijama, što svakako može biti zanimljivo istražiti za sve one koji se bave poviješću i genealogijom.