Značenje i porijeklo prezimena CUKOVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CUKOVIĆ: Sve što trebate znati

Prezime CUKOVIĆ je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a pripada skupini prezimena koja su nastala od imena životinje. U ovom slučaju, riječ je o imenu ptice kukavice, koja se na hrvatskom jeziku naziva “cuko”. Stoga se prezime CUKOVIĆ može prevesti kao “pripadnik obitelji Cuko”.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj trenutno živi oko 1.300 osoba s prezimenom CUKOVIĆ. Najviše ih živi u gradovima Splitu, Zagrebu, Dubrovniku i Šibeniku, a manji broj u ruralnim područjima Dalmacije i Hercegovine.

Prezime CUKOVIĆ ima svoje korijene u drevnom slavenskom jeziku, a prvi put se spominje u 16.

stoljeću u zapisima iz Dubrovnika. Tijekom vremena, prezime se proširilo na različite dijelove Hrvatske, a danas se može pronaći i u drugim zemljama, poput Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Interesantno je da se prezime CUKOVIĆ javlja u različitim oblicima u različitim dijelovima Hrvatske. Tako se u Dalmaciji često javlja oblik “Čuković”, dok se u Slavoniji i Srijemu može pronaći oblik “Cuković”. Ovo je posljedica različitih dijalekata i govora koji se koriste u različitim dijelovima Hrvatske.

Ukratko, prezime CUKOVIĆ ima svoje korijene u slavenskom jeziku, a nastalo je od imena ptice kukavice. Danas se može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske i drugim zemljama, a javlja se u različitim oblicima ovisno o dijalektu i govoru koji se koriste.