Značenje i porijeklo prezimena CRNOGAĆA

Značenje i porijeklo prezimena CRNOGAĆA:

Prezime Crnogaća ima svoje korijene u južnoj Dalmaciji, gdje se i danas nalaze njegove najveće koncentracije. Zanimljivo je da se prezime može pronaći i u Crnoj Gori, ali ne u tako velikom broju kao u Hrvatskoj.Prezime Crnogaća sastoji se od dva dijela - "crnog" i "aća". Prvi dio, "crnog", jasno ukazuje na boju crnu, dok se drugi dio, "aća", smatra sufiksom koji daje prezimenu završetak.

Prema nekim teorijama, "aća" je izvedenica od turskog jezika, a znači "sin nekoga", što bi značilo da se prezime Crnogaća može prevesti kao "sin nekoga Crnog".Postoje i teorije koje ukazuju na to da se prezime Crnogaća može povezati sa srednjovjekovnim gradom Kotorom, koji je u to vrijeme kontrolirao dio južne Dalmacije, gdje se prezime i danas najčešće javlja. Kotor je bio važna trgovačka luka koja je povezivala Dalmaciju sa susjednim zemljama, a možda je upravo ta veza doprinijela širenju prezimena.U svakom slučaju, prezime Crnogaća ima dugu povijest i tradiciju te je i danas prisutno u mnogim dijelovima Hrvatske. Njegova toponimska povezanost sa Crnom Gorom samo dodaje zanimljivost i misteriju ovom prezimenu.