Značenje i porijeklo prezimena CIKOTA

Značenje prezimena CIKOTA: Odakle potječe?

Prezime CIKOTA jedno je od onih prezimena koja se ne čuju često, ali kada se čuju, zvuče vrlo zanimljivo i intrigantno. No, što zapravo znači prezime CIKOTA i odakle potječe?Prema nekim izvorima, prezime CIKOTA potječe od riječi "cika" koja u nekim dijelovima Hrvatske označava šumu, a u drugim dijelovima znači vrlo visoko drvo. Prezime CIKOTA bi se onda moglo protumačiti kao "onaj koji dolazi iz šume" ili "onaj koji je visok kao drvo".Drugi izvor navodi da prezime CIKOTA potječe od turske riječi "cikot" što znači "konj". Prema tom tumačenju, prezime CIKOTA bi se moglo protumačiti kao "onaj koji ima veze s konjima" ili "onaj koji je dobar u jahanju".Prezime CIKOTA nije toliko često u Hrvatskoj, no zanimljivo je da se pojavljuje u različitim dijelovima zemlje.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, najviše osoba s prezimenom CIKOTA živi u gradovima Zagrebu, Osijeku i Vinkovcima. Prezime se također pojavljuje u Slavoniji, Dalmaciji, Istri i drugim dijelovima Hrvatske.Prezime CIKOTA ima vrlo zanimljivo značenje i porijeklo, no kao i kod većine prezimena, teško je sa sigurnošću utvrditi njegovo točno podrijetlo. Ono što je sigurno je da je prezime CIKOTA dio našeg kulturnog nasljeđa i da ga nositelji ovog prezimena s ponosom prenose na svoje potomke.