Značenje i porijeklo prezimena ĆALINA

Značenje i porijeklo prezimena ĆALINA:

Prezime Ćalina jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ipak ima svoju priču. Prezime Ćalina nosi oko 100 ljudi u Hrvatskoj, a najviše ih živi u Dalmaciji, točnije u Šibeniku i okolici.Prema nekim izvorima, prezime Ćalina potječe od imena Ćale, koje je u prošlosti bilo vrlo često ime u Dalmaciji.

Ćale je bilo skraćeno ime za ime Kuzma, a Kuzma je bio ime koje su nosili mnogi muškarci u Dalmaciji.Drugi izvor govori da prezime Ćalina potječe od imena Ćala, koje je također bilo vrlo često ime u Dalmaciji. Ćala je bilo skraćeno ime za ime Ćiril, a Ćiril je bio ime koje su nosili mnogi muškarci u Dalmaciji.

Prezime Ćalina se prvi put spominje u knjizi "Imenik prezimena u Dalmaciji" koju je napisao fra Lujo Marun. Prema toj knjizi, prezime Ćalina se pojavljuje u mjestima kao što su Šibenik, Vodice, Zaton, Tribunj i Tisno.Značenje prezimena Ćalina nije poznato, ali prema nekim izvorima, moglo bi biti povezano s nekom vrstom biljke.

U Dalmaciji postoji biljka koja se zove čalina, a možda je prezime Ćalina dobilo ime po toj biljci.U svakom slučaju, prezime Ćalina ima svoju priču i svoje mjesto u hrvatskoj povijesti. Iako nije vrlo često, ono je dio naše kulturne baštine i dio identiteta ljudi koji ga nose.