Značenje i porijeklo prezimena BUTOR

Značenje i porijeklo prezimena BUTOR: Povezanost s obradom kože i kožarskim zanatom.

Prezime BUTOR potječe iz hrvatskog jezika, a njegovo značenje povezano je s obradom kože i kožarskim zanatom. Prezime BUTOR je relativno rijetko u Hrvatskoj i ima oko 200 nositelja.

Prezime se najčešće pojavljuje u Zagrebu, Osijeku i okolici, Vukovaru, te u Slavoniji.Prezime BUTOR ima korijene u riječi "butor" koja na hrvatskom jeziku znači "koža". Prezime se najčešće pojavljuje u obiteljima koje su se bavile obradom kože i proizvodnjom kožnih proizvoda. Kožarstvo je bilo važan zanat u prošlosti, a kožna roba se koristila za izradu odjeće, obuće, torbi, namještaja i drugih predmeta.Prezime BUTOR ima svoje korijene u Slavoniji, koja je bila poznata po kožarstvu i proizvodnji kožnih proizvoda.

U prošlosti su se kožari okupljali u zanatskim udruženjima koja su imala svoje simbole i znakove. Prezime BUTOR se može povezati s tim simbolima i znakovima, a može se smatrati i simbolom kožarskog zanata.Prezime BUTOR se može pronaći i u drugim zemljama, poput Mađarske, Slovačke i Češke.

U tim zemljama se prezime može povezati s riječju "butor" koja na mađarskom, slovačkom i češkom jeziku znači "namještaj". Prezime se može povezati s proizvodnjom namještaja ili s obiteljima koje su se bavile prodajom namještaja.U svakom slučaju, prezime BUTOR ima svoje korijene u obradi kože i kožarskom zanatu. Prezime se može smatrati simbolom tog zanata i sjećanjem na obitelji koje su se bavile proizvodnjom kožnih proizvoda. Danas se prezime BUTOR može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske i svijeta, a nositelji prezimena mogu biti ponosni na svoje korijene i tradiciju koju predstavljaju.