Značenje i porijeklo prezimena BULATOVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BULATOVIĆ: Sve što trebate znati

Prezime Bulatović ima veoma zanimljivo značenje i porijeklo, koje seže daleko u prošlost. Ovo prezime je veoma često u Crnoj Gori i Srbiji, ali se može naći i u drugim zemljama Balkana.

Prema nekim izvorima, prezime Bulatović potiče od starog srpskog imena “Bulat”, koje je bilo vrlo često u srednjem vijeku. Ovo ime je imalo značenje “čelik” ili “metal”, što je bilo vrlo važno u doba kada se oružje pravilo od metala.

Ime Bulat se danas više ne koristi, ali je prezime Bulatović ostalo da podsjeća na njega.

Druga teorija o porijeklu prezimena Bulatović vezuje se za grčki jezik. Naime, riječ “voulgaris” na grčkom jeziku znači “Bulgarin”, a neki smatraju da je ovo prezime nastalo od ovog izraza. U srednjem vijeku su se mnogi Bugari doseljavali na Balkan, te se smatra da je moguće da je neko od njih dobio nadimak “Bulatović” zbog toga što je bio Bugarskog porijekla.

U svakom slučaju, prezime Bulatović je veoma staro, a njegovo značenje seže u daleku prošlost. Danas se ovaj prezime može naći u mnogim zemljama Balkana, a često se povezuje i sa Crnom Gorom, gdje je ovo jedno od najčešćih prezimena.

U nastavku ćemo se baviti detaljnijim istraživanjem ovog prezimena, kako bismo saznali više o njegovom značenju i porijeklu.