Značenje i porijeklo prezimena BODO

Značenje i porijeklo prezimena BODO u hrvatskoj genealogiji

Prezime BODO jedno je od manje zastupljenih prezimena u Hrvatskoj. Međutim, iako nije toliko često, zanimljivo je istražiti njegovo značenje i porijeklo te kako se proširilo na ovim prostorima.Prema nekim izvorima, prezime BODO potječe od mađarskog imena Bêla, što znači "bijeli".

Drugi izvori tvrde da je prezime BODO izvedeno iz hebrejskog imena Bodin, koje znači "dar Božji". Ipak, najčešće se smatra da prezime BODO potječe iz Njemačke, od riječi "Boden", što znači "zemlja" ili "tlo".U Hrvatskoj, prezime BODO pojavljuje se uglavnom u sjeverozapadnom dijelu zemlje, u okolici Varaždina i Čakovca. Prema podacima iz popisa stanovništva iz 2011.

godine, u Hrvatskoj živi oko 150 osoba s prezimenom BODO. Najviše ih živi u Varaždinskoj županiji, a zatim u Međimurskoj i Zagrebačkoj županiji.Prema hrvatskoj genealogiji, najstariji zabilježeni nositelj prezimena BODO u Hrvatskoj bio je Ivan Bodo iz Varaždina, koji je živio u 18.

stoljeću. Tijekom vremena, prezime se proširilo na druge dijelove Hrvatske te se danas može pronaći u gotovo svim dijelovima zemlje.Interesantno je da se prezime BODO pojavljuje i u drugim zemljama, kao što su Njemačka, Austrija, Mađarska, Švicarska i SAD. U tim zemljama prezime se također povezuje s njemačkom riječi "Boden" ili mađarskim imenom Bêla.Ukratko, prezime BODO ima nekoliko mogućih porijekla, od kojih se najčešće smatra da potječe iz Njemačke. U Hrvatskoj se prezime pojavljuje uglavnom u sjeverozapadnom dijelu zemlje te se može pronaći u gotovo svim dijelovima zemlje.