Značenje i porijeklo prezimena BAUKOVAC

Značenje prezimena BAUKOVAC: Odakle potječe?

Prezime BAUKOVAC ima svoje korijene u Hrvatskoj, a točnije u Dalmaciji. Prema nekim izvorima, prezime potječe od riječi "bauk", što u starom hrvatskom jeziku znači "strašilo" ili "strašilo za ptice". Međutim, postoje i druga tumačenja koja govore o drugačijem značenju prezimena.Jedna od teorija govori da prezime BAUKOVAC potječe od imena osobe koja je nekada živjela u selu Baukovec, a koje se nalazi u blizini grada Zadra.

Prema ovoj teoriji, osoba koja je živjela u Baukovcu je postala poznata po svom prezimenu, koje se kasnije proširilo na druge članove obitelji.Druga teorija govori da prezime BAUKOVAC potječe od imena osobe koja se bavila proizvodnjom i prodajom bačvi. Prema ovoj teoriji, osoba koja se bavila ovim zanimanjem je postala poznata po svom prezimenu, a prezime se kasnije proširilo na druge članove obitelji.U svakom slučaju, prezime BAUKOVAC ima dugu povijest i zanimljivo porijeklo. Danas se prezime može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, a nositelji ovog prezimena su poznati po svojoj upornosti, snazi i hrabrosti.