Značenje i porijeklo prezimena BAŠURA

Značenje prezimena BAŠURA: Odakle potječe?

Prezime Bašura je jedno od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2021.

godine, u Hrvatskoj živi tek nešto više od 30 osoba s ovim prezimenom. No, unatoč tome, ovo prezime ima svoju povijest i zanimljivu priču.Prema nekim izvorima, prezime Bašura potječe iz Bosne i Hercegovine, a točnije iz mjesta Kupres. U tom području, prezime Bašura se pojavilo još u 17.

stoljeću, a tada se pisalo kao Bašurica. Kasnije se prezime skratilo na Bašura.Postoji nekoliko teorija o značenju ovog prezimena.

Jedna od njih kaže da prezime Bašura potječe od riječi "bašur", što u turskom jeziku znači "istok". Prema ovoj teoriji, prezime Bašura bi moglo ukazivati na to da su nositelji ovog prezimena porijeklom s istoka.Druga teorija kaže da prezime Bašura potječe od imena Bašur. Prema ovoj teoriji, Bašur bi moglo biti ime nekog pretka koji je dao ime ovom prezimenu.U svakom slučaju, prezime Bašura ima svoju povijest i svoju priču. Iako je danas vrlo rijetko, nositelji ovog prezimena mogu biti ponosni na svoje porijeklo i svoju baštinu.