Značenje i porijeklo imena Tomana

Značenje imena Tomana: Odakle potječe?

Ime Tomana predstavlja jedno od rjeđih imena u Hrvatskoj te se možda ne čuje toliko često kao neka druga imena. Ipak, ono ima zanimljivo značenje i porijeklo.Prema nekim izvorima, ime Tomana potječe od riječi "toma", što u grčkom jeziku znači "blizanac". Dakle, ime Tomana bi značilo "blizanac" ili "blizanci".Postoji i druga teorija o porijeklu imena Tomana.

Prema njoj, ime potječe od riječi "tomo", što u starohrvatskom jeziku znači "odvažan", "hrabar". Dakle, ime Tomana bi značilo "hrabar" ili "odvažan".Osim u Hrvatskoj, ime Tomana se može čuti u nekim drugim zemljama, poput Češke. Tamo se ime Tomana često koristi kao žensko ime, a dolazi od imena Tomâš.U Hrvatskoj, ime Tomana nije toliko često, ali se ipak može pronaći. Često se koristi kao žensko ime, no postoji i varijanta imena Toman za muškarce.U svakom slučaju, bez obzira na porijeklo imena Tomana, ono zasigurno predstavlja nekoga hrabrog i odvažnog, ili pak dvojnika.