Značenje i porijeklo imena Paola

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Paola: Od latinskog imena Paulus do talijanskog Paola

Ime Paola je talijansko žensko ime koje ima svoje korijene u latinskom imenu Paulus. Paulus je bio popularno ime u Rimskom carstvu i znači “mali” ili “skroman”. Ime se koristilo za dječake, a kasnije se proširilo i na žensku populaciju.

Kroz povijest, ime Paulus je bilo vrlo često, a posebno je popularno postalo nakon što ga je nosio sveti Pavao, apostol i jedan od najvažnijih likova u kršćanstvu. Njegova popularnost je doprinijela tome da se ime proširilo diljem svijeta.

U Italiji, ime Paola je postalo uobičajeno u 14. stoljeću.

Tada su se počela rađati djevojčice koje su dobivale ime Paola, koje je bilo ženska varijanta imena Paulus. Ime je bilo vrlo popularno u sjevernoj Italiji, posebno u Veneciji.

Danas, ime Paola ima široku upotrebu u Italiji i u drugim dijelovima svijeta. U nekim zemljama, ime se koristi i za muškarce, dok je u drugima isključivo žensko ime.

Ukratko, ime Paola ima svoje korijene u latinskom imenu Paulus, a popularnost je steklo kroz povijest i diljem svijeta. U Italiji je postalo uobičajeno u 14. stoljeću i danas se koristi u različitim dijelovima svijeta.