Vlada Republike Hrvatske

Zanimljivosti

Vlada Republike Hrvatske

Kako funkcionira Vlada Republike Hrvatske?

Zadaća koju obavlja Vlada Republike Hrvatske je izvršna vlast koja kao takva mora biti u skladu s Ustavom i određenim zakonom prema državi. U obavljanju svoje izvršne vlasti Vlada za zadaću ima određivati, usmjeravati i usklađivati provedbu politike i raznih programa. U navedenu svrhu Vlada mora predlagati i donositi razne strategije, davati smjernice, donositi isto tako akte i poduzimati i razne druge mjere koje su potrebne za samo uređenje odnosa koji su iz područja nadležnosti.

Vlada Republike Hrvatske također predlaže Hrvatskom saboru nove zakone ili njihove izmjene, bavi se državnim i završnim računima, obavlja poslove vođenja vanjske i unutarnje politike, usmjerava i isto tako pomno nadzire rad svih državnih uprava, mora brinuti o gospodarskom razvitku zemlje kojom vlada, usmjerava svoje djelovanje i u razvitak javnih službi i isto tako obavlja i neke druge poslove koji su određeni našim Ustavom u Republici Hrvatskoj i njenim zakonom. Naša Vlada je zadužena za ispravno i zakonito funkcioniranje države.

Vlada Republike Hrvatske i osobe zadužene za njeno funkcioniranje

Vlada Republike Hrvatske je pod vodstvom predsjednika Vlade. Sami predsjednik Vlade zasjeda na samome čelu Vlade Republike Hrvatske, i zajedno sa ostalim članovima Vlade je zadužen za odluke koje se donose. Vlada Republike Hrvatske je odgovorna Hrvatskom saboru. Što točno radi predsjednik Vlade? Njegov osnovni zadatak je predstavljati Vladu, sazivati sjednice Vlade na kojima predsjedava, upravlja cjelokupnim radom Vlade i odgovoran je za potpisivanje svih akta koje sama Vlada donosi.

Predsjednik vlade ima pravo svim članovima davati određene upute koje su potrebne za rad Vlade, može dodjeljivati posebna zaduženja, može ovlastiti ljude po vlastitom izboru za izvršavanje ili provedbu određenih zadataka ili projekata. Uz predsjednika Vlade nalazi se i uži kabinet koji se sastoji od predsjednika i njegova dva potpredsjednika Vlade.

Zadaće užeg kabineta su prijedlozi o provedbi same politike Vlade, praćenje ostvarivanja programa rada u Vladi, razmatrati nove prijedloge ili izmjene zakona, usklađivanje rada članova Vlade. Na sjednicu zasjedanja Užeg kabineta mogu se naći i ostali članovi Vlade, i druge osobe za koje predsjednik Vlade odredi da moraju biti prisutni.

Vlada Republike Hrvatske i HrvatskI Sabor

Naša Vlada Republike Hrvatske stupa na svoju dužnost kada ona dobije povjerenje sa strane većine zastupnika u Hrvatskom Saboru. Hrvatski Sabor je odgovoran za nastanak nove vlade. Nakon što se odvije svečana prisega budućeg predsjednika i članova Vlade, ona će postati odgovorna samo prema Saboru Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske mora izvještavati Sabor o svom svojem radu, mora govoriti o politici koju provodi, o provedbi zakona i raznih drugih propisa koji su vezani za državu, i svim ostalim stvarima koje mogu promijeniti način “poslovanja” države.

Jednom godišnje sami predsjednik Vlade na početku drugog redovitog zasjedanja Sabora mora usmeno predstaviti Saboru godišnje izvješće Vlade. Na početku prvog godišnjeg zasjedanja Sabor Vladi donosi izvješće o sastancima koji su se održali u Europskom vijeću. Zadaća Hrvatskog Sabora je pratiti i nadzirati rad Vlade u svim institucijama Europske Unije, odgovoran je za provedbu reformi i raznih obveza prema EU. Vlada ima pravo zahtijevati izvanredno zasjedanje Sabora, ima pravo predložiti nove promjene u Ustavu, zakonu, državnom proračunu, itd.

Tagovi: