Velika promjena s minusima brzo stupa na snagu, a mnogi se još moraju javiti bankama.

Velika promjena s minusima brzo stupa na snagu, a mnogi se još moraju javiti bankama.

Prešutni minusi odlaze u povijest krajem lipnja

S krajem lipnja prešutni minusi više neće biti dostupni, što će imati značajan utjecaj na brojne građane koji koriste ovu bankovnu uslugu.

Ova promjena rezultat je regulatornih mjera uvedenih prošle godine s ciljem povećanja transparentnosti i zaštite prava potrošača.

Ukidanje Prešutnih Prekoračenja: Zaštita Potrošača u Fokus

Prešutno prekoračenje predstavlja vrstu bankarskog kredita koja omogućava korisnicima računa da potroše više novca nego što imaju na računu, bez formalnog odobrenja ili jasnog ugovora s bankom. Iako je ovo mnogima bila opcija za premošćivanje kratkoročnih financijskih problema, prešutna prekoračenja su često bila praćena visokim kamatnim stopama i dodatnim naknadama, što je na koncu dovelo do njihova ukidanja. Iz Hrvatske narodne banke (HNB) navode kako je glavni cilj ukidanja prešutnih prekoračenja zaštita potrošača.

HNB naglašava da su mnogi korisnici nesvjesni visokih troškova povezanih s ovakvim vrstama prekoračenja, što ih može dovesti u financijske poteškoće. Ukidanjem prešutnih prekoračenja, banke će biti obvezne pružati jasnije i transparentnije uvjete kredita, što će korisnicima omogućiti bolje upravljanje svojim financijama i smanjenje rizika od prekomjernog zaduživanja. Do prešutnih prekoračenja došlo je tako što su banke iskoristile rupu u zakonu i ukinule dopuštena prekoračenja te ih zamijenile nepovoljnijima prešutnima, bez da je to golema većina građana uopće shvatila.

Nova Pravila za Prekoračenja na Bankovnim Računima

Građani trebaju ugovoriti dopušteno prekoračenje s bankom do 30. lipnja, a banke su dužne ponuditi isti limit kao i kod prešutnog prekoračenja. Od lipnja prošle godine, banke su slale ponude za dopušteno prekoračenje u istom iznosu kao postojeće prešutno prekoračenje. Prema podacima HNB-a, do kraja ožujka 2024. godine, od 1.7 milijun potrošača, više od 560 tisuća je prihvatilo ponudu i ugovorilo dopušteno prekoračenje. Građani koji žele ugovoriti dopušteno prekoračenje trebaju se javiti bankama do kraja lipnja.

Nakon tog datuma, banke više neće automatski omogućavati prešutna prekoračenja na tekućim računima. Korisnici koji ne pređu na dopušteno prekoračenje morat će vratiti iskorišteni minus banci, uz mogućnost otplate u minimalno 12 rata s kamatnom stopom koja neće biti viša od one za dopuštena prekoračenja. Dopušteno prekoračenje može se zatražiti i nakon 30. lipnja, ali prešutni minus više neće biti dostupan. Teoretski, banke mogu odobravati prešutni minus i nakon ovog roka, ali samo do iznosa jedne plaće ili mirovine, s kamatnom stopom koja može biti viša od one za dopuštena prekoračenja. HNB je ranije objavio da ugovaranjem dopuštenog prekoračenja potrošači osiguravaju bolju zaštitu u smislu ograničenja kamatne stope, cjelovitog informiranja o uvjetima korištenja te osigurane postupne otplate u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja. Ova prava nisu zakonski zajamčena za prešutna prekoračenja. Građanima koji koriste prekoračenje po tekućem računu za redovne ili povremene financijske potrebe u interesu je ugovoriti dopušteno prekoračenje umjesto prešutnog, naglasio je HNB.