Tko smije voziti službeni automobil

Tko smije voziti službeni automobil

Što je službeni automobil?

Službeni automobil je vozilo koje se koristi u poslovne ili u službene svrhe, a automobil se nalazi u vlasništvu ili u najmu poslodavca, odnosno poduzeća. Ovo se vozilo koristi za obavljanje raznih poslovnih zadataka, kao što su putovanja na sastanke, prijevoz robe ili usluga, ili obavljanje drugih dužnosti vezanih za poslovanje poduzeća. Službeni automobili su sredstva koja služe za prijevoz članova uprave i zaposlenika, te oni čine dio dugotrajne imovine poduzeća. Spomenuta sredstva za prijevoz zaposlenika i članova uprave mogu biti službeni automobil, skuter i motor sve do plovila, zrakoplova i helikoptera. Kod nabavke službenog automobila, veoma je bitno odrediti za koju se svrhu nabavlja, je li za obavljanje određene djelatnosti, ili je za prijevoz članova uprave i zaposlenika. Kod troškova vozila, poput registracije, servisa, goriva, guma i slično, 70 posto se priznaje kao troškovi, dok 30 posto kao nepriznati troškovi. Kada se vozilo prodaje, onda se PDV ne obračunava na izlaznom računu.

Službeni automobil za službene svrhe

Kada se koristi službeni automobil za službene odnosno poslovne svrhe, to zahtijeva pažljivo vođenje evidencije radi ispravnog evidentiranja troškova i sprječavanja neovlaštenog korištenja. Veoma je bitno napomenuti kako se službenim vozilom smije upravljati samo od strane zaposlenika ili člana uprave poduzeća, kako bi se izbjeglo bilo kakvo nepoželjno ponašanje ili zlouporaba. Ovako korištenje službenog vozila treba biti dokumentirano u Evidenciji o korištenju službenog vozila u poslovne svrhe. Ova evidencija mora sadržavati detalje kao što su datum, zapisano vrijeme, početnog i završnog stanja kilometar sata, relacije putovanja, broj prijeđenih kilometara, ime i prezime vozača te razlog korištenja vozila. Ovaj sustav pruža transparentnost i omogućuje praćenje svakog pojedinačnog korištenja vozila u svrhu poslovanja. Korištenje službenog vozila u privatne svrhe smatra dodatnom dobiti za vozača, te podliježe poreznoj obvezi i plaćanju doprinosa. Stoga je ključno da se službeni automobil može koristiti isključivo u poslovne svrhe kako bi se izbjegle nepotrebne komplikacije i dodatni, nepoželjni troškovi.

Službeni automobil za privatne svrhe

Kada se koristi službeni automobil u privatne svrhe, Korištenje službenog automobila u privatne svrhe zahtijeva poštivanje posebnih propisa kako bi se izbjegle porezne nepravilnosti i moguće sankcije. Porezna uprava precizira da ukoliko poslodavac dopusti korištenje službenog automobila u privatne svrhe osobi koja je zaposlena ili prima poduzetničku plaću od tog poslodavca, takvo korištenje se smatra dodatnim dohotkom i podliježe oporezivanju kao dohodak od nesamostalnog rada. U slučaju kada poslodavac omogući korištenje službenog automobila osobi koja ne ostvaruje prihode od nesamostalnog rada kod tog poslodavca, takvo korištenje se smatra drugim dohotkom. Kada se koristi službeni automobil, bitno je voditi evidenciju o korištenju službenog automobila kako bi se utvrdilo koliko kilometara je vozilo korišteno u privatne svrhe. Za zaposlenike, ova evidencija pomaže u obračunu dodatnog dohotka. Ukupan iznos se dodaje na osnovicu za plaću radnika, a na taj iznos se obračunavaju porezi i doprinosi. U slučaju da osoba koja koristi vozilo nije zaposlena u tvrtki, također se primjenjuje isti postupak kako bi se odredio drugi dohodak.


Tagovi: