Ime Pauna je jedno od neobičnijih imena koja se mogu čuti u Hrvatskoj. Njegovo porijeklo je nejasno, ali se pretpostavlja da potječe iz grčkog jezika. Ime Pauna se sastoji od dvije riječi: ‘pavos’ što