Zeldox je lijek iz klase atipičnih antipsihotika koji se koristi u liječenju niza poremećaja kao što su: shizofrenija, bipolarni poremećaj i druge psihijatrijske bolesti. U usporedbi s drugim neurolep