Ljubomora se kod ljudi događa kao rezultat osjećaja straha, nesigurnosti i tjeskobe, te i zbog negativnih misli koje imaju kada se nalaze u nekoj situaciji gdje se ne osjećaju 100 posto sigurno. Osobe