Cijepljenje ima svoju osnovnu namjenu, a to je da spriječi širenja bolesti virusnih i bakterijskih oboljenja koja se lako šire. Kroz povijest ljudska je rasa prošla kroz brojne bitke sa virusnim i bak