Prezime Špoljarić, kao i većina prezimena, ima svoje korijene u nekom zanimanju ili nadimku. Špoljari su bili ljudi koji su se bavili obrađivanjem polja, pa je prezime Špoljarić najvjerojatnije nastal