Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena STOLAR

Prezime STOLAR jedno je od najčešćih hrvatskih prezimena. Ono u sebi nosi zanimljivu priču o porijeklu i značenju, koje nam otkriva više o životima naših predaka.Prezime STOLAR, kao što se može zak

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPOLJARIĆ

Prezime Špoljarić, kao i većina prezimena, ima svoje korijene u nekom zanimanju ili nadimku. Špoljari su bili ljudi koji su se bavili obrađivanjem polja, pa je prezime Špoljarić najvjerojatnije nastal