Prezime Slamar kao što i samo ime sugerira, potječe iz rada s drvom. U prošlosti je zanimanje kovača bilo od iznimne važnosti za selo i grad, a jedan od najvažnijih alata kojim su se kovači služili bi