Ventrikularni septalni defekt ili VDS je jedna od najčešćih prirođenih greški kada pričamo o srcu. Srce s navedenim defektom ima otvor ili “rupu” koja se nalazi u zidu kod srčanih komora. Navedeno sta