Vorikonazol je lijek koji sadrži djelatnu tvar vorikonazol u sebi. Ovaj lijek se najčešće koristi prilikom liječenja gljivičnih infekcija. Djeluje naravno na način da zaustavi rast gljivica koje su i