Znanost

Kako voda kruži u prirodi

Hrana, mjesto na koje se možemo skloniti i mnoge druge slične stvari izrazito su važne za preživljavanje kako ljudi, tako i životinja, no možda je daleko najvažnija stvar za preživljavanje voda. Voda