Budući da više ljudi u većini sektora počinje raditi od kuće, tehnologija za daljinske konferencije nikada nije bila važnija. Usluge poput zooma, koji nude mrežne sastanke i videopozive, postaju sve v