Venski ulkusi na donjim ekstremitetima najveća su pojedinačna skupina ulkusa, koji se liječe u ambulantom režimu liječenja. U populaciji u Republici Hrvatskoj (RH) venski ulkusi donjih ekstremiteta za