Microsoft Word je jedan od najpopularnijih programa za obradu teksta koji se koristi diljem svijeta. Osim osnovnih funkcija poput pisanja, uređivanja i formatiranja teksta, Word nudi i niz korisnih al