Velafax xl je lijek koji dolazi u kapsulama te u sebi sadrži tvar pod nazivom venlafaksin. Velafax xl pripada u skupinu lijekova koja se naziva selektivni inhibitori. Lijekovi koji se nalaze u ovoj sk