Tech

Kako avion uzlijeće | Uzletanje aviona

Kako avion uzlijeće | Uzletanje aviona temelji se na aerodinamičkim silama koje djeluju na letjelicu. Ključne sile uključene u ovaj proces su uzgon, otpor, potisak i težina. Uzgon je aerodinamička sil