S početkom proljeća se cijela priroda ponovno budi i uzdiže, te se osim što cvijeće i voćke se bude, ujedno s njima se ponovno pojavljuju i kukci, a među njima su i pauci. Ugrizi pauka su veoma česti