Udomiteljstvo nije moderna pojava – otkad postoji društvo, postoji i potreba za udomiteljima, a različite civilizacije taj su problem rješavale na institucionaliziran način. Na današnje udomiteljstvo